NY SOM CHEF


Gå kursen via ZOOM och gör dig redo för din nya chefsroll.

chefsutbildning

Gå utbildningen Ny Som Chef hos oss. Vi utbildar de som nyligen fått ett utökat svar och är nybliven chef eller har upp till två års erfarenhet i rollen.


Kursen ger dig de verktyg och insikter du behöver för att du ska kunna hantera din nya roll på ett framgångsrikt sätt.


Att bli chef kan förändra relationen till dina medarbetare, denna kurs förbereder dig för hur du ska hantera en sådan omställning, hur du ska sköta känsliga frågor som t.ex samarbetsproblem, omplacering etc…

NY SOM CHEF

(2 dagar)

Om utbildningen Ny Som Chef

Vi har ingått ett samarbete med Confex och kan nu erbjuda en av marknadens mest meriterade kurs via ZOOM för dig som är nybliven chef. I din roll som chef kommer du att få högre krav på dig än tidigare och att du kommer att ställas inför nya frågeställningar och nya utmaningar.

Denna kurs kommer ge dig verktyg som gör att du blir mer säker och trygg i din nya roll. Du kommer att få lära dig hur du använder kommunikation och motivation för att hantera de utmaningar och svåra situationer som kan uppstå.


Varför gå en chefsutbildning?

Enligt forskningen är medarbetarnas välmående på arbetsplatsen är en av de tydligaste faktorerna som påverkar lönsamheten. Högt välmående ger högre lönsamhet.

I flertalet undersökningar har man jämfört medarbetarnas välmående, upplevelse av arbetsmiljön, ledarskap och kommunikationen på arbetsplatsen. Därefter har det ställts mot företagens lönsamhet. Undersökning på undersökning visar att ju mer medarbetarna uppskattar sin arbetsplats desto bättre lönsamhet har företagen. Företagen som har en sämre arbetsmiljö har mindre lönsamhet.  Genom att arbeta med arbetsmiljö kan ni få ett lönsammare företag!

Hos oss får ni alltid ett intyg efter utbildningen som ni kan använda er av för att styrka er kompetens. Vi erbjuder utbildningar som inte är tråkiga och har mer än 98% nöjda kunder. Bli en av våra nöjda kunder.


Utbildningen Ny Som Chef behandlar framförallt följande punkter:

  • Bli trygg som ledare
  • Praktiska kunskaper för att klara av ledarrollens utmaningar
  • Förstå motivation och hur du motiverar andra
  • Praktiska kunskaper i att hantera och förebygga stress och psykisk ohälsa
  • Lära dig leda tidigare kollegor
  • Praktiska råd som hjälper dig att klara konflikter och medarbetardialoger


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har fått ett utökat ansvar och är nybliven chef eller har upp till två års erfarenhet i rollen.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Ort

Videolänk


Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.


Utbildningens längd

2 dagar


Kursintyg för utbildningen Ny Som Chef

Efter att kursen är genomförd kommer du att få möjligheten till att genomföra en examen som vid godkänt resultat leder till ett certifikat.


Övrigt

Denna kurs genomförs i samarbete med Confex och utbildningen är certifierad genom standarden DNV-ST-0008- Certfied Learning Programmes. Detta är en dokumenterad trygghetsstämpel som är framtagen av certifieringsorganet DNV. Genom denna certifiering kan du som deltagare vara säker på att kursens innehåll håller högsta kvalitet och relevans.


Boka Ny Som Chef - Lärarledd Webbutbildning

Klicka boka knappen och fyll i formuläret. Om ni har några frågor kontakta oss så hjälper vi dig.

Om oss


Ny-som-chef.online är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30-tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Kontakta oss

 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna